Croeso i'n gwefan: Oriel Q ~ Queen’s Hall Gallery ~ celf yng nghanol Sir Benfro

Saesneg/English

Arddangosfeydd cyfredol

20 Mai i 24 Mehefin

PRIF ORIEL

Paentiadau gan Osi Rhys Osmond

Domen Lo (manylyn)

- gweler -


ORIEL FACH 1

The White Book of Llareggub
Paentiadau gan Keith Williams

Tell Me, Yes or No; Are You
Seeing Her?

- gweler -

 

ORIEL FACH 2

Mwy fyth o baentiadau gan Osi Rhys Osmond

Leonora Sitting

– gweler -

 

GRISIAU

Mwy o baentiadau gan Osi Rhys Osmond

Cwympo

- gweler -

 

ARDAL 3D Y BRIF ORIEL

Amrywiaeth o waith ceramig a gemwaith gan fyfyrwyr ac artistiaid adnabyddus

 

Arddangosfeydd nesaf

1 i 30 Gorffennaf

PRIF ORIEL

Arddangosfa Agored yr Haf, a ddaeth i ben ar 30 Gorffennaf gyd’r Arwerthiant blynyddol

 

ORIEL FACH 1

Manylion i ddod

 

GRISIAU

Manylion i ddod

 

ARDAL 3D Y BRIF ORIEL

Amrywiaeth o waith ceramig a gemwaith gan fyfyrwyr ac artistiaid adnabyddus; gellir rhagor i’w cael mewn mannau eraill yn y Neuadd y Frenhines 

 

 

 

Fel rheol mae yna dair arddangosfa bob mis yn Oriel Q, Oriel Queen's Hall, sy’n dangos gwaith gan artistiaid newydd a sefydledig.

Mae'r brif arddangosfa yn yr oriel ei hun. Mae’r oriel lai, yr Oriel Fach, sydd y tu mewn i’r brif oriel, yn arddangos cerfluniau, crefftau, fideos a chelf sefydledig. Mae pen yr oriel sydd ger y ffordd wedi cael ei haddasu yn ddiweddar i ardal arddangos gwaith 3D. Yn ogystal, ar y grisiau ceir arddangosfa o ffotograffau sy’n cael eu newid yn rheolaidd.

Oriau agor yr oriel yw dydd Mercher i ddydd Sadwrn 10.00yb hyd 5.00yp.

Os hoffech chi brynu un o'r gweithiau celf sy’n cael eu harddangos ar hyn o bryd, ffoniwch Reolwr yr Oriel, Lynne Crompton, ar 01834 869454 neu e-bostiwch am fwy o fanylion. Mae’r oriel yn cynnig cynllun prynu misol di-log sy’n gwneud prynu darn o waith celf yn hawdd, a hefyd trefnir cludiad am ddim unrhyw le yn y Deyrnas Unedig.

Gwelwch ni ar Facebook neu ar .

 

Cynllun Addysg Gelf

Gall grwpiau o ysgolion, colegau neu unrhyw grwpiau sydd â diddordeb mewn celf ddod i’r oriel am sesiynau a gweithdai pwrpasol. Am fwy o fanylion a newyddion am ddigwyddiadau blaenorol,
cliciwch yma.

 

Codwch arian ar gyfer Oriel Q wrth siopa ar-lein!

Mae'n hawdd!

• Cliciwch http://www.easyfundraising.org.uk/causes/oqf.

• Cofrestrwch.

• Dewiswch pa fath o siopa yr hoffech ei wneud.

• Ffeindiwch y siop – ac mae canran o beth y gwariwch chi yn cael ei anrhegu ’'r oriel.

Mwynhewch siopa!